Chú ý : Bạn cần xem chính xác email yahoo của bạn, rất nhiều tài khoản không nhận được email để kích hoạt do nhầm email yahoo (giữa yahoo.com và yahoo.com.vn, 2 email này hoàn toàn khác nhau). Hướng dẫn xem email chính xác tài khoản Yahoo


Truy cập Yahoo và bấm Đăng nhập để truy cập vào tài khoản của bạn.


Sau khi bấm đăng nhập sẽ hiện ra form để đăng nhập vào tài khoản yahoo, hãy nhập tên truy cập và mật khẩu rồi bấm Đăng nhập.


Nếu truy cập thành công, hãy nhìn trên góc phải màn hình sẽ thấy menu như trong hình dưới, di chuột qua tên tài khoản của bạn để hiện thị menu, hãy bấm vào Thông tin tài khoản (Hoặc truy cập trực tiếp vào đường dẫn này :https://edit.yahoo.com/config/eval_profile?.done=http://yahoo.com/&.scrumb=gHI71.yisQU):


Bạn sẽ thấy email chính xác của mình trên yahoo: