Giới thiệu VietID

VietID là đối tác chính thức cung cấp dịch vụ tài khoản cho hệ thống các website đối tác như Dân trí, Kênh 14, GenK, Soha Game, Soha Phim, Sàn Nhạc... Người dùng có thể đăng ký và sử dụng tài khoản VietID trên tất cả website đối tác của VietID.

Lợi ích khi sử dụng VietID


  • Đăng ký VietID nhanh chóng thông qua tài khoản của các mạng xã hội phổ biến: Yahoo!, Google, Facebook, Twitter hoặc sử dụng các tài khoản trên để đăng nhập vào hệ thống VietID nhanh gọn và bảo mật.
  • Với chỉ một tài khoản VietID duy nhất, bạn có thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ tại hệ thống rộng rãi các website đối tác của VietID bao gồm: Dân Trí, Kênh 14, Soha Game, Soha Phim, GenK, ...
  • Dễ dàng chia sẻ và kết nối với bạn bè cũ tại hệ thống website đối tác của VietID: dantri.com.vn, kenh14.vn, phim.soha.vn, game.soha.com, genk.vn, ...

Hệ thống đối tác sử dụng VietID


ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC

  • Dân Trí Điện Tử
  • Kênh 14
  • Mua Chung
  • CafeF
  • GenK
  • Soha games
  • Soha phim